Terug naar PROJECTEN

PROJECT ZZP

– Zelfstandigen Zonder Personeel helpen bij het bepalen en versterken van hun positie.
– Discussie gestimuleerd.
– Publicatie “Haagse ZZP sprookjes.” ( 2014)
Samenvatting. De ZZP hebben een lage organisatiegraad en kennen weinig ( sociale) voorzieningen.
In de politiek ziet men een aantal problemen, waaronder:
– de gunstige fiscale aftrek;
– het niet verplicht verzekerd zijn en pensioen opbouwen;
– het niet bijdragen aan de verzekerings- en pensioenkassen van de werknemers waardoor die te weinig inkomsten krijgen;
– schijnzelfstandigheid van een deel van de ZZP.
Macro gaat het om een verschuiving van “werknemers” naar ZZP ( inmiddels ca 900.000 ) waarop het sociale- en overlegstelsel niet is ingericht.
De ZZP is o.a. geadviseerd:
– zich beter te organiseren en een pressiegroep te vormen ( geen eigen politieke partij omdat dat nodeloos veel energie kost);
– zelf voorzieningen te treffen voor verzekering, pensioen etc. ( gezamenlijke inkoop);
– meer samen te werken in vormen als maatschap en coöperatie om minder kwetsbaar te zijn en krachten te delen.
Het project is afgerond.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.