Terug naar PROJECTEN

PROJECT HET NIEUWE WERKEN

– Platform ingericht op Linkedin.
– Discussie gestimuleerd.
– Publicatie: Handboek Het Nieuwe Werken.
– Publicatie: Een deltaplan voor Het Nieuwe Werken. ( 2012)
Samenvatting. Het tijd- en plaatsonafhankelijk werken neemt een hoge vlucht. Voordelen voor de werkgever ( lagere kosten…), voordelen voor de werknemer ( betere afstemming werk en privé… ). Dat betekent wel een grote verandering voor de organisatie en de werknemers ( meer outputsturing, minder directe aansturing…), waardoor de organisatie en de arbeidsverhoudingen zullen gaan veranderen.
Het project is afgerond.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.