PROJECTEN

PROJECT NIEUWE WERKWIJZEN ( LOPEND)

Doel is een samenwerkingsverband waarbij verschillende disciplines samen nieuwe werkwijzen ontwikkelen. Het project is zichtbaar op www.nieuwewerkwijzen.nl en in de discussiegroep op LinkedIn: Nieuwe Werkwijzen.

PROJECT AAN DE SLAG ZONDER BAAN

Pas afgestudeerden aan HBO of WO kunnen grote problemen ondervinden bij het vinden van een baan. – Het gratis boekje Aan de slag zonder baan ( 2014) biedt een oppepper en een handreiking om concreet aan de slag te gaan, alleen of met anderen. – Het project heeft naast het boekje gratis deelname aan de …

PROJECT ZZP

– Zelfstandigen Zonder Personeel helpen bij het bepalen en versterken van hun positie. – Discussie gestimuleerd. – Publicatie “Haagse ZZP sprookjes.” ( 2014) Samenvatting. De ZZP hebben een lage organisatiegraad en kennen weinig ( sociale) voorzieningen. In de politiek ziet men een aantal problemen, waaronder: – de gunstige fiscale aftrek; – het niet verplicht verzekerd …

PROJECT HET NIEUWE WERKEN

– Platform ingericht op Linkedin. – Discussie gestimuleerd. – Publicatie: Handboek Het Nieuwe Werken. – Publicatie: Een deltaplan voor Het Nieuwe Werken. ( 2012) Samenvatting. Het tijd- en plaatsonafhankelijk werken neemt een hoge vlucht. Voordelen voor de werkgever ( lagere kosten…), voordelen voor de werknemer ( betere afstemming werk en privé… ). Dat betekent wel een …

PROJECT TOEKOMST OPENBARE BIBLIOTHEKEN

– Publicatie: Visie en verdienmodellen voor de openbare bibliotheek. Samenvatting. De openbare bibliotheek wordt in zijn voortbestaan bedreigd ( minder subsidie…) terwijl deze een belangrijke functie heeft. Het is denkbaar de bibliotheekfuncie anders te positioneren ( bijvoorbeeld in een winkelpand), andere inkomstenbronnen te geven ( bijvoorbeeld fundraising) en anders te bemensen ( bijvoorbeeld vrijwilligers). Daarvoor …

PROJECT PLATFORM E-BOEK IN NEDERLAND

– Platform ingericht op LinkedIn. – Discussie gestimuleerd, netwerkbijeenkomsten georganiseerd. – Publicatie: E-boektrends 2011. Samenvatting. Er is een plek in de markt voort het e-boek, maar die markt is gesloten en nogal conservatief . O.a. uitgevers zien te veel risico’s ( zoals illegaal kopieren ) en te weinig inkomsten. Bij de discussie en netwerkbijeenkomsten zijn schrijvers, …

BEZUINIGEN MET BELEID BIJ GEMEENTEN

– Discussie gestimuleerd. – Publicatie: Bezuinigen met beleid bij gemeenten. ( 2011) Samenvatting. Moeten bezuinigen levert ook kansen tot verbetering op. Daar is een systematische aanpak voor ontwikkeld die bezuinigen gewoon als beleidsontwikkeling ziet. Het project is afgerond.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.