OVER

Stichting Limint bevordert innovatie en samenwerking. Stichting Limint ontwikkelt en stimuleert initiatieven en draagt de resultaten indien mogelijk over aan de markt of maatschappelijke instituties. Het bestuur ontvangt geen vergoeding of onkostenvergoeding voor zijn werk.

Voorwaarden. Op deze site is het Nederlands recht van toepassing. De voorwaarden voor bijdragen komen kort samengevat neer op:  geen aanstoot geven, niet kwetsen ( in het bijzonder geen extremistische of racistische uitingen), de discussie niet frustreren door overbelasting van de site. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze site, de daarop geplaatste bestanden, de werking en inhoud van ( links naar) andere sites waarnaar wordt verwezen. De eigenaar heeft het recht de voorwaarden aan te passen. De voorwaarden worden in het hiernavolgende nader uitgewerkt.

Deze site bevat links naar internetbronnen. We kunnen niet garanderen dat de informatie in een Internet-bron altijd juist en volledig is. Dit is omdat we geen controle hebben over deze middelen en hun inhoud. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor enig verlies, schade of kosten die kunnen worden veroorzaakt door een actie of gebrek aan actie, die een gebruiker van deze dienst zou kunnen nemen. Evenzo, terwijl deze site ernaar streeft om nauwkeurige informatie over alle webpagina’s te bieden, kunnen we niet garanderen dat deze pagina’s geen fouten, onvolledige of gedateerde informatie zullen bevatten. Daarom is deze site noch een van de medewerkers verantwoordelijk voor enig verlies, schade of kosten die kunnen worden veroorzaakt door een actie of gebrek aan actie, die een gebruiker van deze dienst zou kunnen nemen als gevolg van het lezen van materiaal op een van de web pagina’s. Op deze site erkennen we dat de opkomst van online discussies nieuwe kansen en nieuwe verantwoordelijkheden met zich meebrengen. Wij omarmen de mogelijkheid om onze dienstverlening aan u te leveren in een open en persoonlijke manier. Maar we delen met u de verantwoordelijkheid van het controleren van de uitwisseling, opslag en gebruik van informatie. Bepaalde delen van de deze site bevatten door bezoekers en anderen verstrekte informatie. Deze site is niet verantwoordelijk voor commentaar, advies, informatie, of enige andere bijdrage van bezoekers of anderen. Deze site behoudt zich het recht voor om materialen geplaatst op een openbare ruimten te beoordelen en te verwijderen of te bewerken, om welke reden ook, op elk moment. Deze site verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie over individuen. Gebruikers moeten zich ervan bewust dat wanneer ze vrijwillig persoonlijke informatie (zoals gebruikersnaam of e-mail adres) in de sectie forum van onze site plaatsen, die informatie kan worden verzameld en gebruikt door anderen en kan resulteren in ongevraagde berichten van andere partijen. Door deze site te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflict van wetten, op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen van welke aard ook die zouden kunnen ontstaan van toepassing zijn.

AFSTAND VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. DEZE SITE WORDT DOOR STICHTING LIMINT OP EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS AANGEBODEN. DEZE SITE GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, OF PRODUCTEN OP DEZE SITE. U GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT. DEZE SITE GARANDEERT NIET DAT DEZE WEBSITE, HAAR SERVERS, OF E-MAIL VERSTUURD VANAF DZE SITE VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. DEZE SITE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADE.

Deze site is een non-profit initiatief.

Privacystatement

Deze website wordt beheerd door Stichting LIMINT (www.limint.nl).

Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking LIMINT doet zijn best om de site te beveiligen tegen misbruik, dus ook om uw privacy te beschermen. LIMINT verzamelt geen gegevens over bezoekers van deze site anders dan in de vorm van geanonimiseerde bezoekersstatistieken voor interne beleidsbepaling. Zodra u gebruik maakt van links op deze site (in welke vorm dan ook: tekst, beeld, knoppen…) die verwijzen naar andere sites of organisaties valt u onder hun regels en ook hun privacybeleid. LIMINT kan daar geen verantwoordelijkheid voor dragen en laat dat over aan uw eigen oordeelsvermogen. LIMINT streeft ernaar geen contacten mogelijk te maken met organisaties die zich niet houden aan de algemeen gebruikelijke regels en gewoonten.

Cookies LIMINT mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en deze site is uitgewisseld. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd . De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser.

Internetsites van derden Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. U dient zich in het bijzonder bij het aanklikken van advertenties te realiseren dat derden cookies op uw randapparatuur kunnen plaatsen of daarop geplaatste cookies kunnen lezen, of webbeacons gebruiken om informatie te verzamelen.

Uitoefening van rechten; contact opnemen

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, kunt u deze indienen via de contactpagina.

Wijzigingen Privacy Statement LIMINT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.