Terug naar PROJECTEN

PROJECT ZZP

– Zelfstandigen Zonder Personeel helpen bij het bepalen en versterken van hun positie.
– Discussie gestimuleerd.
– Publicatie “Haagse ZZP sprookjes.” ( 2014)
Samenvatting. De ZZP hebben een lage organisatiegraad en kennen weinig ( sociale) voorzieningen.
In de politiek ziet men een aantal problemen, waaronder:
– de gunstige fiscale aftrek;
– het niet verplicht verzekerd zijn en pensioen opbouwen;
– het niet bijdragen aan de verzekerings- en pensioenkassen van de werknemers waardoor die te weinig inkomsten krijgen;
– schijnzelfstandigheid van een deel van de ZZP.
Macro gaat het om een verschuiving van “werknemers” naar ZZP ( inmiddels ca 900.000 ) waarop het sociale- en overlegstelsel niet is ingericht.
De ZZP is o.a. geadviseerd:
– zich beter te organiseren en een pressiegroep te vormen ( geen eigen politieke partij omdat dat nodeloos veel energie kost);
– zelf voorzieningen te treffen voor verzekering, pensioen etc. ( gezamenlijke inkoop);
– meer samen te werken in vormen als maatschap en coöperatie om minder kwetsbaar te zijn en krachten te delen.
Het project is afgerond.

Geef een reactie

Your email address will not be published.