PROJECTEN

PROJECT NIEUWE WERKWIJZEN ( LOPEND)

Doel is een samenwerkingsverband waarbij verschillende disciplines samen nieuwe werkwijzen ontwikkelen. Het project is zichtbaar op www.nieuwewerkwijzen.nl en in de discussiegroep op LinkedIn: Nieuwe Werkwijzen.

PROJECT AAN DE SLAG ZONDER BAAN

Pas afgestudeerden aan HBO of WO kunnen grote problemen ondervinden bij het vinden van een baan. – Het gratis boekje Aan de slag zonder baan ( 2014) biedt een oppepper en een handreiking om concreet aan de slag te gaan, alleen of met anderen. – Het project heeft naast het boekje gratis deelname aan de …

PROJECT ZZP

– Zelfstandigen Zonder Personeel helpen bij het bepalen en versterken van hun positie. – Discussie gestimuleerd. – Publicatie “Haagse ZZP sprookjes.” ( 2014) Samenvatting. De ZZP hebben een lage organisatiegraad en kennen weinig ( sociale) voorzieningen. In de politiek ziet men een aantal problemen, waaronder: – de gunstige fiscale aftrek; – het niet verplicht verzekerd …

PROJECT HET NIEUWE WERKEN

– Platform ingericht op Linkedin. – Discussie gestimuleerd. – Publicatie: Handboek Het Nieuwe Werken. – Publicatie: Een deltaplan voor Het Nieuwe Werken. ( 2012) Samenvatting. Het tijd- en plaatsonafhankelijk werken neemt een hoge vlucht. Voordelen voor de werkgever ( lagere kosten…), voordelen voor de werknemer ( betere afstemming werk en privé… ). Dat betekent wel een …

PROJECT TOEKOMST OPENBARE BIBLIOTHEKEN

– Publicatie: Visie en verdienmodellen voor de openbare bibliotheek. Samenvatting. De openbare bibliotheek wordt in zijn voortbestaan bedreigd ( minder subsidie…) terwijl deze een belangrijke functie heeft. Het is denkbaar de bibliotheekfuncie anders te positioneren ( bijvoorbeeld in een winkelpand), andere inkomstenbronnen te geven ( bijvoorbeeld fundraising) en anders te bemensen ( bijvoorbeeld vrijwilligers). Daarvoor …

PROJECT PLATFORM E-BOEK IN NEDERLAND

– Platform ingericht op LinkedIn. – Discussie gestimuleerd, netwerkbijeenkomsten georganiseerd. – Publicatie: E-boektrends 2011. Samenvatting. Er is een plek in de markt voort het e-boek, maar die markt is gesloten en nogal conservatief . O.a. uitgevers zien te veel risico’s ( zoals illegaal kopieren ) en te weinig inkomsten. Bij de discussie en netwerkbijeenkomsten zijn schrijvers, …

BEZUINIGEN MET BELEID BIJ GEMEENTEN

– Discussie gestimuleerd. – Publicatie: Bezuinigen met beleid bij gemeenten. ( 2011) Samenvatting. Moeten bezuinigen levert ook kansen tot verbetering op. Daar is een systematische aanpak voor ontwikkeld die bezuinigen gewoon als beleidsontwikkeling ziet. Het project is afgerond.

Geef een reactie

Your email address will not be published.